www.www.hotelik.mawi.com.pl

Rodo - Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

aktualna od dnia 2018-05-25 .

 

1.   Informacje ogólne

a)    Operatorem Serwisu hotelik.mawi.com.pl jest P.P.H. MAWI z siedzibą w Łodzi, ul. Praska 15/17

b)    Serwis pozyskuje informacje o Użytkowniku i ich zachowaniu poprzez:

1)    dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

2)    zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. "ciasteczka")

3)    gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego obsługującego adres hotelik.mawi.com.pl

P.P.H. MAWI staje się Administratorem pozyskanych w ten sposób danych osobowych.

c)    Dane osobowe są wykorzystywane gdy następuje:

1)    fakturowanie,

2)    przetwarzanie i przechowywanie dokumentów finansowych w oparciu o przepisy szczególne: podatkowe, finansowo-księgowe itp.,

3)    informowanie o terminach wygasania usług i możliwości ich przedłużania,

4)    informowanie o planowanych pracach technicznych,

5)    informowanie o zmianach regulaminów,

6)    realizacja obsługi technicznej, w tym odpowiedzi na pytania Użytkownika,

7)    wyjaśnianie w zakresie rozliczeń,

8)    bezpośredni kontakt handlowy – jeśli Użytkownik wyrazi zgodę lub o niego poprosi,

9)    przesyłanie informacji marketingowych mailem, sms-em, telefonicznie lub innymi kanałami – jeśli te były zamówione lub Użytkownik wyraził zgodę na takie formy kontaktu (np. zapisując się na newsletter, oznaczając odpowiednią zgodę rejestrując usługę) 

2.   Informacje w formularzach

a)    Serwis zbiera i przetwarza informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.

b)    Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

c)    Dane podane w formularzu mogą stać się zbiorem potencjalnych klientów przetwarzany przez Operatora Serwisu

d)    Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu rejestracji usług, obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

e)    Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi np.  serwisów obsługujących płatności lub innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

3.   Logi serwera

a)    Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu na serwerze obsługującym adres mawi.com.pl. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

b)    Ponadto zapisowi mogą podlegać:

1)    czas nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi,

2)    nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, HTTPS

3)    informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, HTTPS

4)    adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

5)    Informacje o przeglądarce Użytkownika,

6)    Informacje o adresie IP.

c)    Powyższe informacje nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Serwis i są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

4.   Metody ochrony danych.

a)    Operator stosuje różnego rodzaju mechanizmy ochronne wobec danych osobowych, w szczególności

1)    ochronę przed nieautoryzowanym dostępem

2)    ochronę przed utratą danych

3)    Hasła Użytkownika nie są zapisywane w bazie w sposób jawny ani szyfrowane w sposób odwracalny.

4)    Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione podczas transmisji (certyfikat SSL).

5.   Dostęp osób trzecich do danych

a)    Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

b)    W niektórych sytuacjach Operator ma prawo przekazywać dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Użytkownikiem umowy lub do zrealizowania obowiązków na nim ciążących. Mogą to być odbiorcy tacy jak:

1)    osoby upoważnione przez P.P.H. MAWI  tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,

2)    podmioty przetwarzające, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych

3)    inni odbiorcy danych np. pośrednicy, kurierzy, banki, ubezpieczyciele, kancelarie prawne, podmioty windykujące, organy publiczne, księgowi, firmy obsługi IT

4)    podmioty współpracujące w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty mogą przetwarzać dane na podstawie umowy z nasza firmą i wyłącznie na nasze polecenie.

6.   Prawo dostępu Użytkownika.

a)    Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora:

1)    dostępu do swoich danych osobowych,

2)    ich sprostowania,

3)    usunięcia,

4)    ograniczenia przetwarzania,

5)    oraz przenoszenia danych.

6)    prawo wniesienia sprzeciwu,

b)    w razie wyrażenia dodatkowej zgody, prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

c)    Na działania Administratora przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

d)    Z Administratorem danych osobowych, w sprawach związanych z ich przetwarzaniem można się skontaktować poprzez dedykowane lub ogólnie dostępne kanały łączności podane na głównej stronie  Serwisu www Operatora.

7.   Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną.

a)    Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.

b)    W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem systemu informatycznego rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na urządzeniu końcowym z którego Użytkownik korzysta. Zaleca się, aby oprogramowanie takie było stale aktualizowane, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania.

c)    Dodatkowo zaleca się, aby Użytkownik miał uruchomioną na komputerze zaporę systemową firewall.

d)    Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu informatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Operator oświadcza, iż w swoim serwisie www stosuje zabezpieczenia mające na celu utrudnienie włamania się do systemu Użytkownika.

8.    Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Polityce Cookies.

9.   Postanowienie końcowe.

a)    Korzystając z serwisu www i funkcji udostępnionych przez Operatora Użytkownik wyraża zgodę na postanowienia zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

b)    Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, z tym zastrzeżeniem, że zmiany te nie wpłyną negatywnie na przetwarzanie danych Użytkowników.

c)    Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

d)    Newsletter to wiadomość elektroniczna dostarczona w związku z tematyką strony internetowej hotelik.mawi.com.pl , która zawiera informację promocyjną, handlową, edukacyjną lub informacyjną, a na której otrzymywanie Użytkownik wyraził zgodę poprzez rejestrację w Serwisie Operatora potwierdzając podanie swojego adresu e-mail lub numeru telefonu. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania Newslettera

 

Hotelik Mawi |  Tworzyjanki 3 |  95-060 Brzeziny

 

 468 742 508

 Powered by: www.CDX.pl  

Jesteśmy też
 na Facebook

Polub nas ! smiley